Concept­ontwikkeling
is teamwerk.

Een website bouwen zonder concept, is zoiets als een huis bouwen zonder bouwtekening. Daarom gaat Mediamens niet zomaar aan de slag. Wij volgen een stappenplan bij de ontwikkeling van websites. Voordat we met de uitvoering beginnen, ontwikkelen we eerst het concept, de blauwdruk voor de site. 

Conceptontwikkeling is teamwerk. Communicatieadviseur, designer, programmeur, contentmanager én klant leveren input en expertise. Centraal staat de vraag hoe we de beoogde boodschap het beste kunnen overbrengen op de doelgroep.

Denken vanuit de doelgroep
Conceptontwikkeling begint met het zich verplaatsen in de doelgroep. Hoe denkt de doelgroep? Wat zijn de verwachtingen en behoeften? Dat lukt het beste door een doelgroepprofiel op te stellen. Samen met de klant denken we ook na over het internetgedrag van deze groep mensen. En, welke devices gebruikt de doelgroep met name om de website te bezoeken. Ook wisselen we van gedachten over het belang van SEO en over toeleiding via andere kanalen naar de website; hoe zoekt de doelgroep naar de gewenste informatie?
Daarna bespreken we doelstellingen en boodschap, het een uitvoeriger dan het ander. De functionaliteiten en gewenste interactie benoemen we op hoofdlijnen. 

Kennis verzamelen
Afhankelijk van de omvang, inhoud en complexiteit van de site verzamelen we alle benodigde informatie op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van brainstormsessies, het maken van user stories, het ontwikkelen van een flowchart en indien nodig het ontwerpen van wireframes. Zo wordt duidelijk wat de bezoeker op de site kan zien en doen.

De bouwtekening
Als alle input is verzameld, vragen zijn beantwoord, en wensen en eisen zijn besproken, werken we het concept uit. Dit wordt onze bouwtekening, een goede fundering voor een optimaal resultaat, en de basis voor het design en de programmering.

Tijd kost niet altijd geld
De conceptfase kost tijd, maar levert aan het einde van de rit winst op. Én, we spreken vanaf het begin dezelfde taal, vermijden interpretatieverschillen en voorkomen verrassingen als de website klaar is om online te gaan.

 

Advies nodig?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor de uitwerking van het concept voor uw nieuwe site. Laat het ons weten, dan doen we een voorstel hoe we samen aan de slag kunnen.