PR &
communicatie.

Leraren, docenten, directies en schoolbesturen zetten zich met hart en ziel in voor het verbeteren van het toekomstperspectief van hun leerlingen. De Euregio biedt ze een grenzeloze toekomst. Want vanuit onze mooie provincie Limburg is het geweldig om over de landsgrenzen heen te gaan om zo verder te komen. Meertaligheid en kennis van elkaars culturen is een belangrijk gegeven hierin.
En dat begint met Euregionaal Onderwijs én een subsidieregeling van de Provincie Limburg voor projecten in het primair en voortgezet onderwijs, VMBO, MBO en HBO in Limburg.

In 2018 tekende Mediamens al voor de programmering van de website van Euregio Onderwijs. Om de subsidieregeling Euregionaal Onderwijs bekend(er) te maken en de doelgroepen aan te zetten tot het aanvragen van deze subsidie was en is in het schooljaar 2020/2021 hernieuwde aandacht nodig. Dat wordt gerealiseerd door de inzet van de geactualiseerde website, digitale nieuwsbrieven en natuurlijk social media.

Mediamens denkt een paar stappen vooruit. Wie is de doelgroep? Hebben we wel aan alles gedacht? Hebben we rekening gehouden met de actualiteit en met de belangen van alle partijen? Dat wordt allemaal meegenomen in de uitvoering van de communicatiemiddelen. En dat draagt bij aan een beter eindproduct dan vooraf voorzien door ons als klant. Je wordt ontzorgd en kunt al het denk-en doewerk aan hen overlaten.
D.A. (Diandra) HupkensProjectadviseur Communicatie Provincie Limburg

Aandacht nodig?

Wilt u een product of dienst onder de aandacht brengen van uw doelgroep(en)? Die uitdaging gaan we graag aan. Indien mogelijk gebruiken we bestaande communicatiemiddelen, waar nodig ontwikkelen we nieuwe. Passend bij uw opdracht en budget, maar vooral bij uw doelgroep(en)!